Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 441196

Dato: 22.12.2021

Nei, pasienten/verge må varsles skriftlig.