Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 249438

Dato: 19.12.2021

Mitt svar: Eg samtykker IKKJe til nemnde endringar som vil svekke personvernet, gi rom for overvåking og legalisering av eit helsediktatur.