Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 571171

Dato: 18.12.2021

NEI til forandring av kjernejuornal forskriften!!!