Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 227325

Dato: 19.12.2021

Jeg tar sterkt avstand fra innholdet i høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften.

Jeg tar sterk avstand fra at helsepersonell skal kunne få innsyn i min og andres legejournaler uten samtykke. Dette er brudd på grunnloven, personvernloven og alvorlig brudd på konfidensialitet. Dette kan ikke skje i et demokrati. Det er et overgrep på menneskers frihet.