Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 216268

Dato: 19.12.2021

Eg ynskjer ikkje endring i kjernejournalforeskrifta!