Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 339205

Dato: 20.12.2021

Det blir et klart og tydelig nei fra meg. Dette er private opplysninger som pasienten selv skal bestemme over. Det kan ikke være slik at opplysninger som er private skal kunne utgis mot pasientens vilje.