Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231292

Dato: 19.12.2021

Vennligst ikke ødelegg landet med å følge WhO

Tenk på våre barn fremtid

La oss få ha rett til frihet som alle forfedre hsr kjempet for 💙