Forsiden

Høringssvar fra Anniken Poulsson Beer

Dato: 26.12.2021

Jeg mener at man ikke skal kunne hente inn informasjon om medisinbruk uten pasientens samtykke med mindre pasienten er ute av stand til å gi et slikt samtykke.