Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 141352

Dato: 19.12.2021

Det bør på ingen måte gis tillatelse til at helsepersonell med legemiddelansvar(herunder kliniske farmasøyter) skal kunne gis opplysninger av noe slag uten en pasients samtykke.

En pasients sin integritet skal ivaretas, nettopp med å kunne bestemme over seg selv og sin egen kropp. Og med å selv kunne bestemme hvem som skal få private helseopplysninger om en selv.

Dette høringsforslaget bør avvises.