Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 611321

Dato: 27.12.2021

Er uenig! Det skal være som det har vært - MED pasientens samtykke