Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 772943

Dato: 18.12.2021

NEI TIL forslaget!

Dette har ingenting med helse å gjøre men bryter mot personvernet. Slett alle prøvesvar omgående

Kjernejournal er et privat annligende og må aldri deles med noen uten samtykke fra den levende mann eller kvinne registrert som innehaver av journalen.