Forsiden

Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten.

Dato: 22.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften.Jeg motsettermeg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar ( herunder kliniske farmasøyter )kan gis tilgang til nødvendige og relevantelegemiddelopplysningerom pasienten uten pasientens samtykke.Det er særdeles skummel vei regjeringen begir seg ut på ved å skulle foreta denne endringeni kjernejournalforskriften.Dette har potensialet til å åpne opp for all verdens overgrep og misbruk.Harregjeringen glemt historien ,eller overser regjeringendennemed vilje?NEI til endring i kjernejournalforskriften.