Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126453

Dato: 19.12.2021

Det kan vi ikke godta uten samtykke.

Vi er snart fratatt vår frihet - sunne verdier og vi blir overvåket og påvirket av media også i alt for stor grad.