Forsiden

Høringssvar fra Tove Marki

Dato: 20.12.2021

Dette liker jeg ikke. Man skal ha eierskap til personlige opplysninger om helse. Det er ingens rett å vite uten ens samtykke.