Forsiden

Høringssvar fra Kristi Sandven Storeide

Dato: 24.12.2021

Brot på taushetsplikt og personvern ved innsyn i kjernejournal skal aldri aksepterast! Dette er å gå gå over ei grense som er totalt uakseptabel og lovstridig.