Forsiden

Høringssvar fra Demokratene Rogaland

Dato: 18.12.2021

En udvidet adgang for flere fagrupper vil medføre økt risiko for at passientopplysninger kommer på avveie og behover for innsyn veier ikke opp for denne økte risiko.

Det er svært sjelden man har så akutt behov for innsyn i medikamenter at det kan forsvares med økt tilgjengelighet.

En slik utvidelse vil lett konne medføre at større pasientgrupper reserverer seg og ikke lenger vil ha opplysningene i kjernejournalen. Da vil man oppnå det motsatte av hva hensikten i utgangspunktet er.

Ser allerede at det er prat på nett om denne høringen og mange er skeptisk i utgangspunktet til hele kjernejournalen og en slik endring kan fort ende med at store grupper velger å reservere seg fra hele journalføringen.

Dette sakskompleks er allerede svært betent, gitt dagens situasjon med Corona og kommuner som forlanger vaksine status fra fastleger og andre institusjoner.
Tror det vil være klokt å IKKE endre forutsetninger som ligger til grunn for tilliten mellom lege og pasient.