Forsiden

Høringssvar fra Arve Nilsen

Dato: 19.12.2021

Jeg motsetter meg forslag til endringer da det flere ganger har kommet frem at det blir misbrukt