Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 413595

Dato: 22.12.2021

Dette forslaget avviser jeg. Det holder at ens fastlege har dette innsynet.