Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 212380

Dato: 19.12.2021

Absolutt ikke, kjernejournal er et privat annligende og må aldri deles med noen uten samtykke fra den levende mann eller kvinne registrert som innehaver av journalen eller foreldre.

Dette er et totalt og fatalt angrep på privatlivet.