Forsiden

Høringssvar fra Magnus Bocianowski

Dato: 27.12.2021

Jeg mener at man ikke skal kunne hente inn informasjon om medisinbruk uten pasientens samtykke med mindre pasienten er ute av stand til å gi et slikt samtykke.