Forsiden

Høringssvar fra Natalia Dabrowska

Dato: 26.12.2021

Jeg som jobber selv i Helsevesenet aksepterer ikke at andre får lov til å bruke pasientes journal uten samtykke. Vi har plikt til å holde tausetsplikt. Pasienter med samtykkekompetanse må få lov til å bestemme selv om bruk av journal.