Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 480722

Dato: 25.12.2021

Jeg ønsker ikke at det skal bli forandring vedr våre private helsejournaler da dette kan bidra til misbruk blant ansatte i helsevesenet samt økt skepsis fra den enkelte borger. Hvilket kan føre til at enkelte ikke oppsøker hjelp.