Forsiden

Høringssvar fra Bjørgulf Mortensen

Dato: 19.12.2021

Jeg er ikke fornøyd med at journalene til folk skal være tilgjengelige for "offentligheten" jfr vanlig helsepersonell. Det skal IKKE være eller bli en trend i å snoke i andre menneskers legejournaler. Jeg synes at de som ønsker seg innsyn, eller ønsker loven endret, viser en meget tvilsom holdning til den praksis som i alle år har vært og skal være rettesnoren i hvor langt man skal gå for å krenke menneskerettighetene i dette landet.

Med vennlig hilsen

Bjørgulf Mortensen
https://bmonline.no
Les Synnøve Fjellbakk Taftø, fhv Jurist i Utenriksdepartementet. (1990)
Som beskyttet allmenningsprinsippet, som betyr at en må bebo for å få hevd i Norge, jfr Norges Grunnlov.
På forhånd takk!