Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396122

Dato: 21.12.2021

Dette er jeg imot, dette er private helseopplysninger. Hvorfor så kort høringsfrist på slike alvorlige avgjørelser?