Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133285

Dato: 19.12.2021

Jeg er helt i mot at det skal gjøres anledning til endringer som medfører at ikke hver og en av oss kan gå imot dette påbud. Jeg er også imot at dere legger ut slike viktige saker med kort frist slik at vi "liksom" ikke skal oppdage det.