Forsiden

Høringssvar fra Inger Olsen

Dato: 19.12.2021

Nei til at journaler skal være åpen for alt av helsepersonell. Dette er ikke opplysninger som trenger være tilgjengelig for alle instanser innenfor helsevesnet. Dette er opplysninger som er mulig å få tak i med samtykke fra den som pasient/eier journalen. Dette krenker personvernet.

Hilsen

Inger Olsen