Forsiden

Høringssvar fra Bente Antun

Dato: 26.12.2021

Eg tillet under ingen omstendighet at kjernejournalforskriften skal endrast! Det er kun dei eg sjølv tillet å sjå min medisinske journal, som skal ga tilgang til denne!