Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 702260

Dato: 27.12.2021

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Det er en særdeles skummel vei regjeringen begir seg ut på ved å skulle foreta denne endringen i kjernejournalforskriften! Dette har potensialet til å åpne opp for all verdens overgrep og misbruk! Har regjeringen helt glemt historien, eller overser regjeringen denne med vilje?

NEI til endring i kjernejournalforskriften!