Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 328364

Dato: 20.12.2021

Nei!
Denne endringen støtter jeg på ingen måte.