Forsiden

Høringssvar fra Anne-Britt Sunde

Dato: 19.12.2021

Jeg kan ikke godta at noen får tilgang til mine helseopplysninger ut over det som er i dag. Dette forslaget kan umulig være i tråd med personvernet