Forsiden

Høringssvar fra Arnfinn Småli

Dato: 18.12.2021

Jeg er i mot at enhver form for myndighet gis utvidede fullmakter til inngripen i folks integritet, med en sykdom som rammer en promille av befolkningen, som brekkstang. Jeg ser ingen grunn til at andre enn min fastlege og det helsepersonell, som i dag har den nødvendige tilgang til mine helsedata, skal ha det.