Forsiden

Høringssvar fra Pionerdykker Foreningen

Dato: 21.12.2021

Fra; Pionerdykker Foreningen v/

Rolf Guttorm Engebretsen

risabergveien 74

4056 Tananger.

Jeg motsetter meg på det sterkeste dette forslaget til endringer i kjernejournalforskriften! Jeg motsetter meg på det sterkeste at helsepersonell med legemiddelansvar (herunder kliniske farmasøyter) kan gis tilgang til nødvendige og relevante legemiddelopplysninger om pasienten uten pasientens samtykke!

Det er en særdeles skummel vei regjeringen begir seg ut på ved å skulle foreta denne endringen i kjernejournalforskriften! Dette har potensialet til å åpne opp for all verdens overgrep og misbruk! Har regjeringen helt glemt historien, eller overser regjeringen denne med vilje?

NEI til endring i kjernejournalforskriften!