Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 293479

Dato: 20.12.2021

Nei til endring av kjernejournalforskriften. Det bør ikke gis tilgang til helseopplysninger uten paisentens eget samtykke til andre enn lege. Helseopplysninger er personlige for hver enkelt, som ikke flere enn lege bør kunne få tilgang til.

Nei til endringer i kjernejournalforskriften.