Forsiden

Høringssvar fra May-Britt Nilsen

Dato: 27.12.2021

Nei, dette er jeg imot. Vi skal fortsatt ha et personvern.