Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 491256

Dato: 26.12.2021

Nei! Dette er privat anliggende. Jeg er helt imot dette.