Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 319149

Dato: 20.12.2021

Støtter ikke forslag om å ta bort pasientenes samtykke til innsyn i kjerne journal.