Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 605393

Dato: 27.12.2021

Viser til personvernloven -dette er ikke greit!