Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121439

Dato: 30.09.2021

Dette har ingenting med helse å gjøre men bryter mot personvernet. Slett alle prøvesvar omgående