Forsiden

Høringssvar fra Annette mæle

Dato: 21.12.2021

NEI til forslag om endringer i kjernejournalforskriften uten pasientens samtykke.