Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 635481

Dato: 27.12.2021

Kjernejournal skal være strengt personlig, den skal ikke åpnes for ytterligere helse- eller autoritetspersoner for innsyn.