Forsiden

Høringssvar fra Tommy Bryhn

Dato: 18.12.2021

Jeg reagerer sterkt imot alle lovforslag som tillater å få tilgang til legejournal uten pasientens/verge sin viten eller samtykke. Det strider mot all personvern, og bidrar absolutt ikke til et bedre helsetilbud.