Forsiden

Høringssvar fra Anne Jorunn Løkken

Dato: 19.12.2021

Dette er det viktig å si nei til.
ingen avgjørelser skal tas uten pasientens samtykke. Sier vedkommende nei skal dette respekters.
Pasienter som er dement eller på annen måte ikke kan handle for det beste for seg selv, har oppnevnt verge.