Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120252

Dato: 19.12.2021

Må alltid være med pasientens samtykke, aldri uten. Jeg samtykker ikke.