Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 233789

Dato: 19.12.2021

Jeg motsetter med at det skal være mulig å hente ut helseinforasjon om
meg fra nasjonal kjernejournal uten mitt samtykke.