Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 202334

Dato: 19.12.2021

Nei til deres forslag å ta bort pasientenes samtykke til innsyn i kjernejournal.