Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 024478

Dato: 28.09.2021

Nei til deres forslag å ta bort pasientenes samtykke til innsyn i kjerne journal.