Forsiden

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Dato: 16.12.2021

Finnmarkssykehuset støtter endringen som består i at kliniske farmasøyter gis tilgang til kjernejournal.