Forsiden

Høringssvar fra Joachim Stava

Dato: 18.12.2021

Ingen skal kunne se min lege journal uten mitt samtykke. Og slik skal det være videre. Min lege journal handler om mitt privat liv.