Forsiden

Høringssvar fra Ella Vien

Dato: 27.12.2021

Å ta ut kjernejournal uten tillatelse er å bryte seg inn i privatlivet til en enkelt person. Dette burde absolutt ikke være lov. Dersom det trengs informasjon fra kjernejournal burde gjeldende person bli spurt.