Forsiden

Høringssvar fra Torbjørn Andersen

Dato: 20.12.2021

Nei! Dette må ikke godtas gjennomført. Her har man fjernet alt som har med personsikkerhet, totalt uaktseptabelt.